Тіркеуші және аудитор туралы мәліметтер

Тіркеуші туралы ақпарат:

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы қаласының Әділет департаменті берген 11.01.2012 жылғы № 1678-1910-02-AO Мемлекеттік тіркеу күәлігі) «ОАЭК» АҚ тіркеушісі болып табылады.

Аудитор туралы ақпарат:

«ОАЭК» АҚ аудиторы – ҚР, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, «Нұрлы Тау» БО мекенжайында орналасқан «Делойт» ЖШС. Телефоны: +7(727)2581340; факс: +7(727)2581341.