Құжаттар

Құрылтайшылық құжаттар

Жарғы

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Облигация шығарылымының проспекті

Инвестициялық меморандум

Бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымының проспекті

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигация шығарылымының проспекті

Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигация шығарылымының проспекті