Құжаттар

Құрылтайшылық құжаттар

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Жарғы

Облигация шығарылымының проспекті

Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигация шығарылымының проспекті

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигация шығарылымының проспекті

Бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымының проспекті

Инвестициялық меморандум