Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік

«ОАЭК» АҚ өз қызметінің қоғамдық маңызы жоғары екенін есепке ала отырып, барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің тиімділігін кеңейтуге және көтеруге бағытталған шаралар кешенін ұсынады.

Негізгі мүдделі тараптар Кешенді шаралар

Қызметкерлер

Еңбек және денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Қызметкерлерді Корпорация қызметі туралы ақпараттандыру;
Кәсіби дамуға атсалысу.

Жергілікті Қоғамдастықтар

Кәсіпорын қызметінің ықпалы;
Тарифтік сметаны бекіту бойынша көпішілік алдында тыңдау;
Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;
Жылу беру маусымына дайындықты қамтамасыз ету;
Тарифтік сметаны бекіту;
Инвестициялық міндеттемелерді орындау;

Мемлекеттік билік органдары және бақылаушы органдар

Тарифтік саясат;
Өңір мен қаланың өркендеуіне атсалысу;
Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;
Жылу беру маусымына дайындықты қамтамасыз ету;
Инвестициялық міндеттемелерді орындау;
Заңнамаларды сақтау, оның ішінде экология және қоршаған орта талаптарын сақтау мәселелері бойынша.

Жеткізушілер, мердігерлер, клиенттер

Өзара тиімді әріптестікті қалыптастыру;
Тендер өткізуде ашықтықты қамтамасыз ету.

Оқу орындары

Кәсіпорынға қызметкерлер таңдау;
Түлектерді тәжірибеден өткізу және қызметке орналастыру.

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)

Активтерді жаңғырту мен жаңарту бойынша инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру туралы ақпараттандыру;
Экологиялық нормаларды орындау;
Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру.

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ)

Экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге атсалысу.

Кәсіподақ

Ұжымдық келісімшартты орындау;
Қызметкерлердің бос уақытын және демалысын ұйымдастыруға атсалысу.