Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестік

«ОАЭК» АҚ өз қызметінің қоғамдық маңызы жоғары екенін есепке ала отырып, барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің тиімділігін кеңейтуге және көтеруге бағытталған шаралар кешенін ұсынады.

План взаимодействия с заинтересованными сторонами Группы компаний АО «ЦАЭК» в 2021 году

Отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами Группы компаний АО «ЦАЭК» в 2020 году

 

Негізгі мүдделі тараптар Кешенді шаралар

Қызметкерлер

Еңбек және денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Қызметкерлерді Корпорация қызметі туралы ақпараттандыру;
Кәсіби дамуға атсалысу.

Жергілікті Қоғамдастықтар

Кәсіпорын қызметінің ықпалы;
Тарифтік сметаны бекіту бойынша көпішілік алдында тыңдау;
Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;
Жылу беру маусымына дайындықты қамтамасыз ету;
Тарифтік сметаны бекіту;
Инвестициялық міндеттемелерді орындау;

Мемлекеттік билік органдары және бақылаушы органдар

Тарифтік саясат;
Өңір мен қаланың өркендеуіне атсалысу;
Қала мен өңірге негативті әсер етуді азайту;
Жылу беру маусымына дайындықты қамтамасыз ету;
Инвестициялық міндеттемелерді орындау;
Заңнамаларды сақтау, оның ішінде экология және қоршаған орта талаптарын сақтау мәселелері бойынша.

Жеткізушілер, мердігерлер, клиенттер

Өзара тиімді әріптестікті қалыптастыру;
Тендер өткізуде ашықтықты қамтамасыз ету.

Оқу орындары

Кәсіпорынға қызметкерлер таңдау;
Түлектерді тәжірибеден өткізу және қызметке орналастыру.

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)

Активтерді жаңғырту мен жаңарту бойынша инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру туралы ақпараттандыру;
Экологиялық нормаларды орындау;
Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру.

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ)

Экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге атсалысу.

Кәсіподақ

Ұжымдық келісімшартты орындау;
Қызметкерлердің бос уақытын және демалысын ұйымдастыруға атсалысу.