Есептiлiк

Өндірістік есептер

Производственный отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года

Весь список

Біріктірілген қаржылық есептілік

Консолидированная финансовая отчётность за 2019 год

Весь список

Жылдық есептер

2019 жылдың Жылдық есебі

Весь список

Экологиялық және әлеуметтік шаралар бойынша корпоративтік есеп (ESAP)

Корпоративный отчетпо экологическим и социальным мероприятиям АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»за 2019год

Весь список

Қызығушылығы бар тұлғалармен/тараптармен өзара қарым-қатынас (SEP)

Корпоративный отчетпо экологическим и социальным мероприятиям АО _ЦАЭК_ за 2020 г

План SEP на 2020 год

Весь список