Есептiлiк

Өндірістік есептер

Производственный отчет 2 квартал и первое полугодие 2021

Весь список

Біріктірілген қаржылық есептілік

Консолидированная финансовая отчётность за 2019 год

Весь список

Жылдық есептер

2019 жылдың Жылдық есебі

Весь список

Экологиялық және әлеуметтік шаралар бойынша корпоративтік есеп (ESAP)

Корпоративный отчетпо экологическим и социальным мероприятиям АО «ЦАЭК»за 2020 г

Весь список

Қызығушылығы бар тұлғалармен/тараптармен өзара қарым-қатынас (SEP)

План взаимодействия с заинтересованными сторонами Группы компаний АО «ЦАЭК» в 2021 году

Отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами Группы компаний АО «ЦАЭК» в 2020 году

Весь список