Есептiлiк

Өндірістік есептер

Производственный отчет за 2 квартал и первое полугодие 2023 года

Весь список

Біріктірілген қаржылық есептілік

Консолидированная финансовая отчётность за 2020 год

Весь список

Жылдық есептер

2022 жылдың Жылдық есебі

Весь список

Экологиялық және әлеуметтік шаралар бойынша корпоративтік есеп (ESAP)

Корпоративный отчетпо экологическим и социальным мероприятиям АО «ЦАЭК»за 2020 г

Весь список

Қызығушылығы бар тұлғалармен/тараптармен өзара қарым-қатынас (SEP)

План взаимодействия с заинтересованными сторонами Группы компаний АО «ЦАЭК» в 2021 году

Весь список