Акционерлер жиналысына арналған мәліметтер

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ корпоративтік басқару кодексі

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже