Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау «ОАЭК» АҚ-ның басты құндылықтарының бірі және Корпорация бизнес-жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады.

Қызметкерлердің денсаулығы мен өмірін сақтау, еңбек етуге қауіпсіз жағдай жасау, жарақаттанудың алдын алу, өндірістік және қызметкерлерге еңбек етуге санитарлық-тұрмыстық жағдайды қамтамасыз ету, зиянды және қолайсыз факторлардың әсер етуін төмендету, жұмыс орындарында салалық өзіне тән тәуекелдер мен қауіптерді төмендету — Корпорация мен оның еншілес ұйымдарының кәсіби қауіпсіздік пен еңбекті қорғау саласындағы саясатының негізгі бағыттары болып табылады.

Политика АО «ЦАЭК» в области безопасности и охраны труда

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша жоспар

Информация о реализуемых в рамках Плана по безопасности и охране труда проектах и программах

Динамика показателей травматизма

Сертификаты IOSH

Сертификаты IOSH