«ОАЭК» АҚ-ның 2016-2020 жылдарға Даму стратегиясы

Миссия - тұтынушылардың өмір сапасын арттыру және қызмет ететін өңірлердің экономикалық дамуына тұрғындарға, өнеркәсіп пен әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына энергиямен қамту бойынша сапалы қызмет көрсету арқылы жағдай жасау.

Стратегиялық мақсат - электр және жылу энергиясымен қамту саласында өндіріс, тарату, беру және кепілді өткізу ағындарының синергиясы негізінде халықты үздіксіз әрі сенімді қызметпен қамтамасыз ететін тиімді жеке энергетикалық компания құру болып табылады.

«ОАЭК» АҚ стратегиялық мақсатына қол жеткізудің негізгі бағыттары

 • Кепілді өткізуге ие және төмен тәуекелді нарықты мақсатты түрде кеңейту
 • Өндірістің техникалық деңгейін көтеру және негізгі өндірістік қорлар мен инфрақұрылымды жаңарту арқылы өндірістік тиімділікті арттыру
 • Инновациялық бағыттарды салмақты түрде дамыту арқылы перспективалы жобаларды енгізу
 • Кадрлық құрамды өндірістік сектор мен кәсіпорынды басқаруда жаңа тиімді технологияларға үздіксіз үйрету арқылы үздік басқару стандарттарын енгізу

Алға қойылған стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін Компания мынадай міндеттерді жүзеге асырады

Инвестициялық бағдарламалар жүргізу, апаттылық қауіп-қатерлерін төмендету және жұмыссыз тұрып қалуға жол бермеу арқылы электр өндіретін нысандардағы жабдықтарды қайта жарақтау және жаңарту

2020 жылы:

 • Электр энергиясы бойынша белгіленген қуат 1218 МВт-қа жетеді 
 • Жылу энергиясы бойынша белгіленген қуат 2 981 Гкал/с-қа жетеді 
 • Жаңартылған қуаттың үлесі 65%-ды құрайды

Жылу және электр энергияларын тасымалдау кезінде нормативтен жоғары шығындарды төмендету

2020 жылы:

 • Электр энергиясы өндірісі 16%-ға артады 
 • Электр энергиясын беру кезіндегі шығындар 7,5%-ға дейін төмендейді
 • Жылу энергиясын беру кезіндегі шығындар 2015 жылғы 29%-дан 2020 жылы 20%-ға төмендейді

Жылу және электр энергиясы бірліктерін өндіруге жұмсалатын меншікті шығындарды төмендету

2020 жылы:

 • Когенерация көлемінен станцияның ПӘК-н арттыру мақсатымен отынды пайдалану технологиялық процесін оңтайландыру
 • Үшінші үрлеу режимін енгізу арқылы қазандық қондырғыны жаңғырту, ол азот қышқылы шығарылымын төмендетеді 
 • Электр станцияларында күкірт тазалау технологияларын енгізу үшін ТЭН әзірлеу

Энергияны өндіру және тасымалдау кезінде үнемдеуші және энерготиімді технологияларды енгізу

 • Турбиналық және қазандық қондырғыны қайта құру және жаңғырту
 • Күл үйінділерін салу кезінде замануи технологияларды енгізу 
 • Электр және жылу желілерін қайта құру, жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру
 • Электр және жылу энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесін орнату 
 • Жылумен қамту жүйесінің орталық жылу пункттерін, электр энергиясын диспетчерлік бақылау және байланыс жүйесін жаңғырту 

Экология, қызметкерлердің денсаулығын қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары бойынша халықаралық стандарт талаптарына сәйкестіктің сертификатын сақтау

 • Компания тиімділігін арттыру (ISO 9001 – Сапа менеджменті жүйесі)
 • Өндірісте апатты оқиғаларды азайту, еңбек қауіпсіздігі деңгейін арттыру (OHSAS 18001 – Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік)
 • Энерготиімділікті арттыру, «жасыл» технологияларды енгізу (ISO 50001 – Энергетикалық менеджмент)
 • Шығындарды азайту, экологиялық имиджді жақсарту (ISO 14001 – Экологиялық менеджмент)
 • Талдау және сынақ жүргізу нәтижелерінің сапасы (ISO 17025 – Калибрлі және сынақ зертханалары менеджменті)

Кәсіпорынды жоғары білікті, адал қызмткерлермен қамтамасыз ету

 • Қызметкерлердің басқарушылық және кәсіби құзыреттерін дамыту 
 • Тәжірибемен бөлісу және жаңа қызметкерлерді жылдам бейімдеу үшін тәлімгерлік институтын дамыту
 • Ішкі және сыртқы кадрлық резервті қалыптастыру
 • Ішкі коммуникацияның корпоративтік каналдарын дамыту және қолдау
 • Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау

 

Даму стратегиясы мемлекеттік «Нұрлы Жол» бағдарламасында Бірыңғай электроэнергетикалық жүйесінің энергетикалық инфрақұрылымын бекемдеу бойынша анықталған міндеттер ескеріле отырып жасалған.

Корпорацияның даму стратегиясында балама энергетиканы дамыту және энерготиімділік пен энергоүнемділік  сынды жалпыәлемдік трендтер мен заманауи энергетикалық нарық талаптары назарға алынған.